Verhuurbeleid en voorwaarden Ski Service Het Oosten

 

Artikel 1 | Verhuurbeleid en voorwaarden

Ga je voor het eerst skiën of ben je er nog niet aan toe om je eigen skimateriaal te kopen, huur
dan je skimateriaal voordelig bij Ski Service Het Oosten. Wij verhuren uitsluitend goed
functionerend en veilig skimateriaal. Alle voor verhuur aangeboden uitrustingen staan
beschreven op onze website. Afhankelijk van uw ervaring kunt u het juiste pakket kiezen.
Wij verhuren ski's voor volwassenen en kinderen

.
Het huren van skimateriaal kan uitsluitend in onze winkel geregeld worden. Wij hebben (nog)
geen mogelijkheden om skimateriaal via onze website te boeken.
U kunt het reserveringsformulier ter plaatse invullen in onze winkel. Verhuur voorraad is beperkt
Op alle verhuurmaterialen is ons verhuur beleid en verhuurvoorwaarden van toepassing.


Denkt u aan het afsluiten van een goede reisverzekering.


Vragen en/of opmerkingen over materialen, verhuur en reserveringen kunnen gesteld worden
via email: info@skiservicehetoosten.nl. Reserveringen kunnen niet per telefoon worden gedaan.


Artikel 2 | Duur van de verhuur
Bij het reserveren van het skimateriaal dient u een geldig legitimatiebewijs mee te brengen.
Zonder geldig legitimatiebewijs kunnen wij geen verhuur materiaal meegeven. Tevens dient bij
een reservering de waarborg volledig te worden betaald (contant).


De borgsom is bestemd om verschillende verplichtingen van de huurder te dekken. Zij moet
betaald worden bij reservering van het skimateriaal. Zij mag nooit worden beschouwd als een
voorschot op de huur en zal pas aan de huurder worden teruggegeven, nadat gebleken is dat
de huurder al zijn verplichtingen is nagekomen. De huurperiode wordt berekend aan de hand
van de vastgestelde overeenkomst ingevuld door de huurder.

 

Complete skisets worden verhuurd met ski’s, skistokken en skischoenen. Je huurt de skiset
voor een korte of lange periode. De huur gaat in op het ogenblik dat de huurder of zijn
gemachtigde het gehuurde in ontvangst neemt in onze winkel. De huurder die nalaat het
gehuurde op het afgesproken tijdstip af te halen of in ontvangst te nemen, blijft niettemin door
de huurovereenkomst verbonden voor de overeengekomen termijn of een termijn die tenminste
gelijk is aan degene die hij als vermoedelijke duur van de huur heeft opgegeven.


De huur eindigt wanneer zij uitdrukkelijk voor een bepaalde tijd is aangegaan, op de
overeengekomen datum, zonder dat de verhuurder zich op stilzwijgende verlenging kan
beroepen. Zodra de huurtijd beëindigd is wordt de huurder van rechtswege en zonder enige
aanmaning, geacht in gebreke te zijn het gehuurde goed terug te bezorgen.

 

In geval van een langere gebruikmaking van de ski- en/of snowboarduitrusting wordt het
verschil tussen de feitelijk gebruikte huurperiode en de gereserveerde, betaalde huurperiode op
basis van de ter plaatse geldende huurvoorwaarden berekend en dient dit bedrag direct ter
plaatse te worden voldaan.


De verhuurder heeft vanaf dat ogenblik het recht het gehuurde te laten terughalen, zonder een
beroep op de rechter te moeten doen, waar het zich ook bevindt. Alle kosten zoals bv. het
demonteren, opladen, vervoeren, afladen enz. zijn volledig ten laste van de huurder. Voor
iedere dag vertraging in de teruggave van het gehuurde zal de huurder een schadeloosstelling
verschuldigd zijn. Dag 1 tot 2 dagen te laat = 100% van de huursom, 3 tot 5 dagen te laat =
150% van de huursom.

Indien de huurmaterialen na 7 dagen nog niet zijn geretourneerd, zal er een incasso
plaatsvinden door een incassobureau, waarbij de volledige verkoopwaarde, zoals genoemd op
de overeenkomst, inclusief additionele kosten in rekening worden gebracht.


Je kunt de skiset ophalen op onze genoemde afhaal- en inlever dagen en dient geretourneerd
te worden op de laatste dag van de overeengekomen huurperiode.


Ski Service Het Oosten – Twenteweg 37, 7532 SV Enschede


Ophaal, - inlever dagen huur materiaal: Dinsdag, Donderdag, Vrijdag en Zaterdag


Afwijkingen in ophaal en inlever dagen zal via facebook en/of Instagram gedeeld worden.


Artikel 3 | Verhuur uitrusting
Wij hebben een uitgebreid assortiment aan ski’s en skischoenen. Onze ski's zijn van goede
kwaliteit en worden voor de verhuur opnieuw gewaxt en geslepen en gratis afgesteld.
Daarnaast worden alle artikelen dubbel gecontroleerd. Dit om zeker te weten dat er goede
spullen meegegeven worden.

 

Tevens heeft u vele voordelen van ski’s huren in Nederland:
-Persoonlijk en deskundig advies in uw eigen taal
-In alle rust kunt u de schoenen passen en de ski’s voor uw niveau uitzoeken
- U verliest geen tijd tijdens uw vakantie
- Geen drukte en lange wachtrijen bij de pistes en verhuurbedrijven
-Concurrerende prijzen


Je kunt bij ons een complete ski set huren of alleen ski's, schoenen, stokken of een helm.
Skistokken zitten altijd bij de prijs inbegrepen wanneer je ski’s bij ons huurt. Door je skispullen al
van tevoren te regelen hoef je niet meer in de lange rij te staan in het skigebied en kun je direct
de pistes op.


Ski’s huren bij ons betekent dat u gaat skiën op ski’s die passen bij uw skistijl en uw skiniveau,
van beginnend tot gevorderd skiër. Wij inventariseren uw wensen en adviseren op maat zodat u
zeker bent van de juiste ski’s, met de juiste lengte en de juiste ski-eigenschappen.

 

Artikel 4 | Wie mag de huuruitrusting gebruiken
De huuruitrusting mag alleen door de persoon gebruikt worden welke genoemd staat op de
huurovereenkomst.


Artikel 5 | Wijzigingen of annulering van de reservering voor begin van de huurperiode.
Indien de huurder de overeenkomst wenst te annuleren en dit tenminste 14 dagen voor de
ingangsdatum doet, dan zal de reeds betaalde huur volledig worden gerestitueerd. Voor elke
dag later wordt er 10% van het huurbedrag in rekening gebracht met een maximum van de
volledige huursom.


De huurder die nalaat het gehuurde op het afgesproken tijdstip af te halen of in ontvangst te
nemen, blijft niettemin door de huurovereenkomst verbonden voor de overeengekomen termijn
of een termijn die tenminste gelijk is aan degene die hij als vermoedelijke duur van de huur
heeft opgegeven


Artikel 6 | Ski's kopen na verhuur
Het kan natuurlijk zijn dat je na het huren van de ski's of snowboard zo verliefd bent geworden
op het materiaal dat je het graag wilt kopen. Bij aankoop van het gehuurde materiaal wordt er
50% van de verhuurprijs in minder gebracht op de totale verkoopprijs.


Artikel 7 | Categorieën & Prijzen
Wij hanteren vier categorieën. Alle actuele prijzen staan vermeld op onze website.
- Junior
- Beginnend
- Licht gevorderd
- Gevorderd

Deze indeling is gebaseerd op de kwaliteit & eigenschappen van de producten die wij in het
betreffende pakket verhuren. Indien de ski’s zoals afgebeeld op de foto niet meer voorradig is
dan zal er een vergelijkbare ski met dezelfde ski eigenschappen worden meegegeven.
Alle genoemde verhuur prijzen inclusief gewenste termijn staan vermeld op de website van Ski
Service het Oosten.


Junior ski’s hebben een maximale lengte van 140 cm en zijn niet ingedeeld op niveau.
Skischoenen tot maximaal maat EU 38. De volwassen categorieën zijn ingedeeld op 3 niveau’s
Alle skipakketten bevatten ski’s, skistokken en skischoenen.


Prijzen zijn inclusief afstellen, waxen en slijpen. De ski's en schoenen worden tot slot voor u
afgesteld - afhankelijk van uw niveau, gewicht en leeftijd. 


Wanneer je specifieke wensen hebt voor een speciaal type ski dan kunnen wij hiervoor een
aparte verhuur prijs maken. Alles is mogelijk echter kan dit pas uiterlijk 7 dagen voor uw vertrek.


Artikel 8 | Verlies, schade en diefstal
De huurder is volledig aansprakelijk voor het gehuurde materiaal gedurende de hele huurtijd,
dus ook tijdens het vervoer heen en terug, het risico voor verlies, diefstal, opzet van derden,
toeval, overmacht of beschadiging van het gehuurde. De huurder dient de goederen met
normale zorg te behandelen. Beschadigingen worden aan de huurder in rekening gebracht,
tenzij het normale beschadigingen door slijtage betreft. Tegen breuk, beschadiging of diefstal
van het huur materiaal dient de huurder zelf verzekerd te zijn.
Denkt u aan een goede reisverzekering !


Bij onherstelbare beschadiging, breuk of diefstal wordt 100% van de verkoopprijs bij uitgifte van nieuwe ski's in rekening gebracht. Voor ski's van 1 jaar oud wordt de verkoopprijs -/- 15%
afschrijving in rekening gebracht. Voor ski's van 2 jaar oud wordt de verkoopprijs -/- 25% afschrijving in rekening gebracht. En voor ski's van 3 jaar oud wordt de verkoopprijs -/- 35% afschrijving in rekening gebracht. Dit bedrag dient per direct op de dag van retourneren van het huurmateriaal in contanten of per pin te worden voldaan. De borg welke reeds is voldaan zal hiermee verrekend worden.


De verhuurder levert goederen af in goede staat van onderhoud. Keuring en telling door de
huurder gebeuren steeds in onze winkel. De huurder is verplicht om zich bij de in
ontvangstneming van de huurgoederen onmiddellijk te overtuigen van het juiste aantal en de
goede staat der goederen. Bezwaren dienen op het door verhuurder te behouden
verhuurformulier vermeld te worden, bij gebreke waaraan alle aanspraken jegens verhuurder
vervallen. Afhaling en in ontvangstname door huurder of zijn gemachtigde geldt als
onwederroepelijke aanvaarding.


De huurder is ook, over de gehele huurtijd, aansprakelijk voor de schade of hinder die het
gehuurde goed, of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan derden zou veroorzaken. Hij
zal de verhuurder vrijwaren voor de aansprakelijkheid tot vergoeding van de schade opkomend
aan de zijde van derden voortkomende uit of in verband staande met de huurgoederen of het
gebruik daarvan of veroorzaakt als gevolg van enig gebrek hoe ook genaamd en wanneer ook
ontstaan aan de goederen.

 

De huurder mag geen herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of laten uitvoeren, maar dient
iedere te verrichten werkzaamheid aan de verhuurder mee te delen. Werkzaamheden die door
verkeerd gebruik of onachtzaamheid van de huurder of door overmacht of daden van derden
noodzakelijk werden, moeten door de huurder worden betaald, ongeacht het feit dat
onderverhuring of uitlening aan derden uitgesloten is.


Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze gebruikelijke eisen zal Ski Service Het
Oosten, na schriftelijke of telefonische kennisgeving van het gebrek door u, beoordelen of
product omgeruild of herstelt kan worden. In geval van vervanging dan dient u het product te
retourneren en de eigendom aan Ski Service Het Oosten te verschaffen.


Verplichtingen van de klant in geval van verlies of schade :
1. Bij diefstal, breuk of beschadiging vanwege onjuist gebruik is de klant aansprakelijk voor
de dagwaarde conform bovenstaand beschreven of de reparatiekosten. Bij diefstal dient
de klant binnen 24 uur politie aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten; de diefstal
moet tevens aantoonbaar zijn en onmiddellijk bij Ski Service Het Oosten worden
gemeld.
2. In geval van schade aan het skimateriaal moet de klant het beschadigde materiaal
terugbrengen naar onze winkel en zullen wij afhankelijk van de schade beoordelen
welke bedrag er betaald dient te worden.


Ski Service Het Oosten kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor
ongelukken of letselschade als gevolg van het materiaal wat wij hebben verkocht, onderhouden
of verhuren.


Veel plezier met uw ski uitrusting tijdens uw wintersport vakantie !